Bywyd ystadegol

Darllenwch am brofiadau modelydd ystagedol yn y fan hyn.

Canu

Dwi'n canu yng Nghôr Rhuthun a chanais gynt gyda Phil A'r Monics, fel ar Noson Lawen neu yn Llanfair Dyffryn Clwyd. Ac mae Meibion Marchan yn ymddangos o bryd i'w gilydd hefyd! Ewch f'ama am ryfeddod prin o Eisteddfod Genedlaethol 2011. Cafwyd hwyl yn Eisteddfodau Cenedlaethol 2013, 2015, 2018 a 2019 hefyd; dyma gip ar berfformiad 2018.

Cynganeddu

Dwi'n ceisio cynganeddu: be' 'da chi'n meddwl o'r rhain?

Cyfrwys, o bwys yw'r boson - anoddach
I'w naddu na'r lepton;
Un fflach, byrrach na'r baryon!
Gronyn? Ai tennyn? Ai ton?

Rhodd annwyl yw barddoni - er mantais
Rhamantus yr odli
Moethus mwyn yw maths i mi:
Rhagluniaeth o raglenni!

Fel derwen o fesen fydd - fel o had
Try'n flodau ysblenydd;
Meddir, mynnir f'ymenydd
Gan echdoriad, syniad sydd!

Oes gorchwyn fel disgyrchiant - heb wifrau
Na ffiniau i'w ffyniant?
Gwlaw o'r nef a ddaw i'r nant
Heb blws na minws, mynnant!

Dyna'r gamp: gweld o'r don a'r gwynt - mai maths,
Mam môr, lifa drwyddynt,
Troer yr haul a'r lloer! Eu hynt
Sy'n dirnad curiad cerrynt.

"Un, dau" oedd hadau'r adio - bu'r tynnu
Bryd hynny'n ffiasgo!
Ysaf nawr am safon "O"
A gradd mewn integreiddio!

Milltir sgwâr

Dwi'n wreiddiol o Odre'rGraig yng Nghwm Tawe; dilynwch y doleni am ychydig o hanes y Graig Arw a llysenwau Ystalyfera. Ond bellach fe'm mabwysiadwyd gan Rhuthun! Dewch i'r Annibyn-ffest f'ama!